Cisterne

Tehnohemija poseduje prostor koji izdaje u zakup poslovnim partnerima. Trenutno u prostorijama Tehnohemije boravi preko 50 zadovoljnih zakupaca.

Početna Zakup

Cisterne

Cisterne

U Dobanovcima – ulica 15. oktobra br. 32 pored kancelarijskog i magacinskog prostora posedujemo i podzemno skladište sa 8 cisterni kapaciteta 100 t pojedinačno, koji izdajemo u zakup za smeštaj opasnih i zapaljivih materija.

  • Cisterna 3
  • Cisterna 2
  • Cisterna 1