Železnički kolosek

Tehnohemija poseduje prostor koji izdaje u zakup poslovnim partnerima. Trenutno u prostorijama Tehnohemije boravi preko 50 zadovoljnih zakupaca.

Početna Zakup

Železnički kolosek

Železnički kolosek

Na Paliluli, ulica Viline vode br. 47, pored kancelarijskog i magacinskog prostora u zakup izdajemo i industrijski kolosek koji je povezan sa Dunav stanicom. Kolosek se iznajmljuje za potrebe uslužnog utovara i istovara robe i opasnih materija.
  • Železnički Kolosek3
  • Železnički Kolosek2
  • Železnički Kolosek1