Sertifikati i dozvole

Početna O nama

Sertifikati i dozvole

Sertifikati i dozvole

Organizacija „Tehnohemija” Beograd poseduje SERTIFIKAT ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 izrađen u skladu sa Poslovnikom o kvalitetu.

Kvalitet proizvoda i usluga "Tehnohemija”, Beograd bio je i ostaje naše trajno opredeljenje za budućnost. Postali smo poznati po kvalitetu koji nastojimo da održimo i unapredimo, uz stalnu brigu o ekološkim aspektima proizvoda i procesa i zaštiti životne sredine, jer je on garancija u konkurentnosti na svetskom tržištu i uslov naše profitabilnosti.

Plasman naših proizvoda zavisi od ugrađenog kvaliteta u sve faze realizacije procesa. Kvalitetan rad obavezuje svaku organizacionu celinu i sve zaposlene.

Uvođenje integrisanog sistema upravljanja kvalitetom, bezbednošću proizvoda i zaštitom životne sredine omogući će nam ostvarenje sledećih ciljeva definisanih Politikom.


Tehnohemija a.d., kao trgovac i proizvođač hemikalija i hemijskih proizvoda, obavezno je da poseduje svu neophodnu dokumentaciju vezanu za kvalitet, bezbedno rukovanje, skladištenje i upotrebu proizvoda. Za svaki naš proizvod dostupni su podaci sa bezbednosnog lista (MSDS), koji je usklađen sa nacionalnom zakonskom regulativom.


Svi proizvodi registrovani su u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Posedujemo i dozvolu za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija izdatu od nadležnih ministarstava.


Fokusirani smo na poštovanje zakonske regulative u oblasti prometa hemikalija i zaštite životne sredine i principa održivosti i odgovornosti.


Liste o sastavu detergenata